İNDİRİMLİ ELEKTRİK KULLANIMI

Elektrik Tedarikçileri ve Elektrik Şirketleri

Elektrik dağıtım hizmeti ülkemizde özelleştirilerek özel firmalar tarafından sağlanmaya başlamıştır. 2013 yılından bu yana elektrik dağıtım hizmetini ve satışını bizzat elektrik tedarik firmaları organize etmektedir. Özelleştirme öncesinde devlet, 21 bölgedeki altyapının işletilmesi, bakımı ve dağıtım hizmetleri için ayrı ayrı şirketler kurmuş ve bu şirketler yapılan ihalelerle özelleştirilmiştir. Son olarak dağıtım ve satış faaliyetlerini tamamen birbirinden ayırmış ve perakende satış firmaları ortaya çıkmıştır. Bu projenin amacı rekabeti ve hizmet arttırarak tüketicinin elektriğini daha ucuza almasını sağlamaktır.

Elektrik Tedarikçisinin Görevi Nedir?

Elektrik tedarikçisinin görevi ürettiği ya da ikili piyasadan satıl aldığı elektrik enerjisini kişi ya da kurumlara sözleşme yaparak satmaktır. Bu görev hem indirimli elektrik tedarikçisi hem de görevli elektrik tedarikçisi için aynıdır. Elektrik üretim santrallerinde üretilen elektrik, iletim ve dağıtım hatları vasıtasıyla son kullanıcıya ulaşır. Yani elektrik tedarik firması üreticiden satın aldığı elektrik enerjisini iletim ve dağıtım kanallarını kullanarak sözleşmeli elektrik abonesine ulaştırır. Elektrik tedarikçileri, serbestleşen piyasada birbirinden farklı hizmetler ve teklifler sunabilmektedir. Her firma abone sayısını arttırmak, elektrik piyasasındaki pastadan daha fazla pay alabilmek adına birbiriyle yarışır hale gelmiştir. Bu da sektördeki kalitenin ve hizmetin artmasını sağlamaktadır. Elektrik tedarik şirketlerinin temel görevleri şunlardır:

Satış Sözleşmesi: Elektrik tedarik şirketleri abonelerin aboneliklerini açma/başlatma ile sorumludur. Bunun yanında abonelikleri taşımak da tedarik firmalarının görevleri arasındadır.

Fatura işlemleri: Tedarik şirketleri portföylerindeki abonelerin faturalarını kesmek ve bu faturaları abonelerine önceden belirlenen kanallar ile iletmek ile yükümlüdür. Bunun yanında müşterilerinden gelen borç sorgulama, fatura itirazı, tarife değişikliği, ödeme bildirimi gibi talepleri de değerlendirmek ve yerine getirmek tedarik şirketlerinin görevidir.

Müşteri Desteği: Enerji danışmanlığı, teknik konular hakkında bilgilendirme ve buna benzer konularda abonelerin soru ve taleplerini karşılamak da elektrik tedarik firmalarının sorumluğu olduğu konulardan biridir.

Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Perakende Elektrik Satış Şirketleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Elektrik dağıtım şirketleri isminden de anlaşılacağı gibi sadece elektriğin dağıtılması ile görevli olan şirketlerdir. Yeni yasalar ile birlikte genellikle elektrik şebekelerinin bakımı, onarımı ve işletmesi ile ilgilenmektedirler. Evinizde ve işyerinizde kullandığınız enerjiyi, elektrik tedarik firmaları sağlamaktadır. Elektrik tedarikçileri de kendi aralarında belirli farklara sahiptir. Yapılan son düzenlemelere ve kanunlara göre, elektriğin satışı yetkisine sahip olan şirketler; elektrik üretim firmaları olarak, elektrik toptan satış firmaları olarak ve elektrik perakende satış firmaları olarak düzenlenmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur. Oldukça az bir sayıya sahip olsalar da, başka türlü lisans seçeneklerine sahip olan çeşitli firmalar da elektrik satışı yapabilmektedir. Lakin bu büyük sektörde aktif elektrik satışı yapan şirketlerin bu üç lisans tipine sahip şirketler olduğunu bilmemiz, diğer sektörleri göz ardı etmemize yeterli olmaktadır. Bu hizmeti sağlayan tüm şirketlerin ortak ismi; elektrik tedarik firmalarıdır. Kanunlara göre toptan ya da perakende satış için lisans ayrımı söz konusu olmamaktadır.

            Yukarıda anlattığımız detaylara göre elektrik satışı yapan firmalar hemen hemen benzer özelliklere sahip firmalardır. Bu şirketlerin arasında yer alan tüm farkları özet olarak sunacak olursak;

  • Hemen hemen bütün elektrik tedarik firmaları, yaptığı ikili anlaşmalar ile başka üreticilerden elektrik alır, nihai tüketiciye elektrik satışı yapar.
  • Elektrik tedarikçilerinin borsaya benzeyen bir piyasadan elektrik satın alıp satışa sunma yetkisi bulunmaktadır. Bu piyasadan nihai tüketiciye sunmak amacıyla elektrik satın alınabilir.
  • Elektrik üretimi yapan şirketler, elektriği üretirler ve tüketiciye satarlar. O yüzden elektrik tüketim şirketlerine de, elektrik tedarik firması diyebiliriz.
  • Görevli elektrik tedarik firmaları serbest tüketici olmayan, olup da bu hakkını kullanmayan tüketicilere elektrik tedarik edebilir, bunu da EPDK’nın açıkladığı fiyat ve koşullarda yaparlar. Görevli elektrik tedarik firmaları, diğer elektrik tedarikçilerinin yaptığı tüm işlemleri de yapabilirler yani her görevli elektrik tedarik şirketi aynı zamanda bir “elektrik tedarik firması”dır.

 

Sonuç olarak elektrik üretimi yapan, elektriğin toptan satışını yapan, elektriğin perakende satışı yapan, hemen hemen bütün şirketlere elektrik tedarik firmaları adı verilir. Bu şirketlerin hepsi, serbest tüketicilere rahatlıkla elektrik satabilirler.