ELEKTRİK TASARRUFU

 / Elektrik Tasarrufu

Tasarruf kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan anlamına bakmakla başlayalım:

1. Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım

2. Ekonomik Tutum

3. Para biriktirme, artırım

Yaşamın devam etmesinde, insanların ve diğer canlıların kullandığı, vazgeçilmez olan maddelerin tüketiminde dikkatli davranma, gereği kadar kullanma, idareli tüketmeye tasarruf denir.

Hangi alanlarda tasarruf yapabiliriz ?

1- Enerjide tasarruf
2- Tüketimde tasarruf
3- Zamanda tasarruf
4- Üretim aşamasında tasarruf

Üzerinde yaşadığımız dünyada, insanların ve diğer canlıların yaşamsal olarak kullandıkları, bütün kaynakların, tükenen cinsten kaynaklar olduğunu, düşünecek olursak, bu yaşamsal kaynakların bir gün tükeneceği kaçınılmaz bir sondur.

İnsanlığın yaşamsal kaynakları olan bu maddelerin, bilinçsizce tüketilmesi ya da tüketilmesi esnasında çevreye verilen zararların,bazı maddelerin tüketilmeden yok olmasına sebep olduğu, tüketilen bazı maddelerin ise bir miktar enerji kullanılarak geri dönüşümlerinin mümkün olmasına rağmen, bu enerjinin harcanarak geri dönüşümün sağlanmadığı, insanlığın ortak malı olan bazı maddelerin, insanlığın bazı kesimleri tarafından ekonomik güç ve üstün olma hırsı gibi, gayeler için kullanılması tahribatın boyutlarını artırmakta ve verilen zararlar önüne geçilmez bir hızla insanlığın yaşamını tehdit edecek düzeylere gelmektedir.

Dünyamızda var olan, su, hava, toprak, bitki, hayvanlar, petrol ve doğalgaz gibi maddeler, sınırlı yaşamsal kaynaklardır. Bilinçsiz ve aşırı tüketim nedeniyle bu kaynaklar her geçen gün biraz daha azalmaktadır. Nispeten daha uzun süreli olan, güneş enerjisi ve rüzgar gibi enerji kaynakları ise insanlık tarafından henüz yeteri kadar kullanılmamaktadır. Ya da bu enerjilerde yararlanmak için kurulan sistemlerin ekonomik olarak pahalı sistemler olması nedeni ile insanlık henüz bu kaynaklara yeteri kadar yönelmemiştir. Hazır kaynakları kullanmak daha az emek ve sermaye gerektirdiğinden, daha cazip gelmektedir.

Tüm bu tasarruf yöntemleri içerisinde, enerji tasarrufunun içerisinde önemli bir payı olan, elektrik tasarrufu konusuna değinmek önemlidir.

Elektrik Üretiminde Enerji Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm

Günlük yaşantımızın her anında ihtiyacımız olan enerjiyi bize enerji kaynakları sağlar. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olmak üzere enerji kaynaklarımızı ikiye ayırabiliriz.

A. Yenilenemez Enerji Kaynakları
Fosil yakıtlar ve radyoaktif elementler yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakların bu şekilde isim almalarının nedeni kullandıkça bitmeleri ve yenilerinin gelmesinin çok uzun sürmesidir.

1. Fosil yakıtlar:
Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar en çok termik santrallerde elektrik enerjisi üretmek için kullanılmaktadır. Günlük hayatta kullandığımız benzin, mazot, LPG, plastik, naftalin, boya, teflon gibi maddeler petrol kaynaklıdır. Kömür, petrol, doğalgaz gibi binlerce yılda oluşmuş fosil yakıtlar insanlığın gelişmesi ile hızla azalırken atıkları ile hava su ve toprak kirliliğine yol açar. Fosil yakıtlardaki karbon yanma tepkimeleri ile atmosferde COve CO bileşiklerinin birikmesine neden olur. Bu gazların havada çok fazla birikmesi sera etkisine ve küresel ısınmaya neden olması açısından oldukça tehlikelidir.

2. Nükleer Enerji:Uranyum, plütonyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerindeki proton ve nötronları tutan enerjinin ortaya çıkarılması esasına dayanır. Dünyadaki elektriğin %20 si nükleer santrallerde üretilir. Nükleer santraller Dünyanı pek çok yerinde bulunmasının yanında atmosferin kirlenmesine sebep olur. Nükleer enerji santrallerinde elektrik ucuzdur fakat santralin maliyeti oldukça pahalıdır.

B. Yenilenebilir Enerji Kaynakları:

yenilenebilir enerji gücünü güneşten alan ve hiç tükenmeyeceği düşünülen ve çevreye zara vermeyen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

Bazı yenilenebilir enerji kaynakları tabloda verilmiştir.
 

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kaynak veya Yakıtı
Hidroelektrik enerjisi Nehirler
Rüzgâr enerjisi Rüzgârlar
Jeotermal enerji Yeraltı suları
Güneş enerjisi Güneş
Biokütle enerjisi Biyolojik atıklar
Dalga enerjisi Okyanus ve denizler
Hidrojen enerjisi Su ve hidroksitler

 

Elektrik Tüketiminde Enerji Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Enerji kaynaklarının giderek tükenmesi ile birlikte her birey elektrik tasarrufu konusunda kendini sorumlu hissetmektedir. Yıllardır enerji üretmek amacıyla kullanılan fosil kaynaklar, günümüzdeki çevre sorunlarına neden olmuş ve birçok soruna neden olmaya devam etmektedir. Enerji tüketimi alışkanlarımızda yapacağımız doğa dostu uygulamalar ise gelecek nesillerimize daha iyi bir dünya bırakmamıza olanak sağlayacaktır.

Elektrik Tasarrufunda Küçük Detaylar

Kullanmadığınız elektrikli cihazların fişlerini prizden çıkarınız. Elektronik aletleri bekleme konumunda (stand – by) tutmak yerine düğmesinden kapatınız ve fişini çekiniz. Beyaz eşyalarda A+ ve A++ yeni nesil modelleri tercih etmelisiniz. Elektrik tasarrufu sağlayan elektronik aletler ve aydınlatma sistemleri kullanmalısınız. Kullanmadığınız lambaları kapatıp, gün ışığından en verimli şekilde faydalanabilirsiniz. Elektrikli ev aletlerinin bilinçli kullanımı bu cihazlarınızın ömrünü uzatacak, elektrik tasarrufu yapmanıza olanak tanıyacak ve doğaya zarar vermenizi engelleyecektir. Yapacağınız elektrik tasarrufu sonucunda oluşacak enerji tüketimindeki azalma, enerji üretiminde azalmayı sağlayacak ve atmosfere salınan zararlı gazların miktarında kayda değer bir azalma ile sonuçlanacaktır. 220PLUS olarak, çevre dostu tarifeler ile doğaya karşı sorumluluğunu yerine getirmek isteyen müşterilerimize özel elektrik tarifeleri sunuyor ve bu hassasiyeti elektrik kullanımında da sürdürmelerini istiyoruz.

 

Ev Ve İşyerlerinde Elektrik Tasarrufu İçin Neler Yapmalıyız?

Mutfaktan banyoya uygulayacağımız küçük değişikliler elektrik tasarrufu konusunda büyük sonuçlar almamıza olanak sağlayacaktır. Öncelikle mutfaktan başlayarak buzdolabımızı; fırın, radyatör ve güneş ışınlarından uzak bir noktaya, sağında ve solunda boşluk bırakarak yerleştirmeliyiz. Buzdolabını 3 -5°C arasında çalıştırmalı, kapağını gereksiz yere açıp kapatmamalıyız. Buzdolabından çıkardığımız yemekleri fırında çözmek yerine çözünmesini bekleyerek ya da buzdolabına koyacağımız yemeklerin dışarıda soğumasını bekleyerek hem tasarruf eder hem de daha sağlıklı gıdalar tüketiriz.

Banyoda ise çamaşır makinamızı yine boşluklu olarak yerleştirip, çalıştırmadan önce fazla deterjan koymamalıyız. Kurutmalı çamaşır makinaları yerine çamaşırları asmayı tercih etmeliyiz. Çamaşır makinasını, kapasitesini aşmadan dolu bir şekilde çalıştırmalıyız. Yıkanan çamaşırlarımızın düzgün bir şekilde asılması, ütü gereksinimini azaltacağından elektrik tasarrufu konusunda yardımcı olacaktır. Ütü işleminin son 5 dakikasında ütünün fişi çekilebilir, var olan sıcaklık yetecektir. Yine ütü işleminin ütünün buhar özelliğini kullanılarak yapılması, enerji tasarrufuna olanak sağlayacaktır.

Aydınlatma

 • Kontrollü aydınlatmalar ve tasarruflu ampuller kullanın; verimli ampuller, verimli enerji demektir. Kullanmadığınız lambayı söndürün.
 • Güneş enerjisinden ve gün ışığından yararlanmaya çalışın.
 • Evde genel aydınlatma yerine kısmi aydınlatma kullanın! 
 • Çok sayıda düşük güçlü lamba yerine yüksek güçlü lamba kullanın! 
 • Dekoratif aydınlatma yapmamaya çalışın.  

 

Buzdolabı

 • Buzdolabınızı ocak, fırın, radyatör gibi ısı üreten gereçlerden uzağa yerleştirin.
 • Buzdolabınızda aşırı buzlanma gözlemlediğinizde buzların çözülmesini sağlayın. Aşırı buzlanma enerji tüketimini artırır.
 • Buzdolabınızı yerleştirirken sağında ve solunda boşluk bırakın.
 • Güneş ışıklarından olabildiğince uzak tutun.
 • Mevsimsel ayarlarını zamanında yapın.

 

Çamaşır Makinesi

 • Düşük sıcaklıkta yıkama yapmaya özen gösterin.
 • Daha az deterjan kullanın, böylelikle sağlığınızı da korumuş olursunuz.  
 • Makineyi boş çalıştırmayın, her zaman tam kapasite çalıştırın. 
 • Ekonomik ve kısa programlar kullanın, zaman kazanırsınız.
 • Düşük su sıcaklığını tercih edin, çamaşırlarınız da yıpranmamış olur.
 • Kısa programlar hem para hem zaman kazandırır. 

 

Bulaşık Makinası

 • Tabaklarınızın bulaşık makinasına koymadan önce peçete yardımı ile temizlenmeye çalışın. Böylelikle daha az elektrik, su ve deterjan kullanırsınız.
 • Bulaşık makinanızı tam dolulukta çalıştırmaya özen gösterin.
 • Bulaşık makinası alırken düşük sıcaklık ayarlı ve tek raflı program seçenekli tercih ederek, elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz.

 

Ütü

 • Ütünüzün termostat ayarlı olmasına özen gösterin.
 • Buhar ayarı ve buhar kapasitesi yüksek olan bir model seçin.  
 • Ütünüzün taban malzemesi çizilmeyen kaplama olup, kendi kendine kireç tabakasını temizleyebilmesi önemlidir.  

 

Fırın

 • Gerekli olmadıkça ön ısıtma yapmayın ya da ön ısıtma süresini kısa tutun
 • Fırınınızda yiyecek pişirirken fırın kapağını gereğinden fazla ve uzun açmayınız.
 • Donmuş bir yiyeceği fırında çözmek yerine, daha uzun sürede oda sıcaklığında çözülmesini beklemek hem sağlık hem de enerji tasarrufu açısından önemlidir.
 • Fırını toplam pişirme süresinden bir kaç dakika önce kapatarak elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz.

 

Elektrik Süpürgesi

 • Elektrik tasarrufu için, süpürgenizin torbasının sık sık boşaltın, eskimiş fırçaları yenileyin.
 • Torbalı yerine su hazneli süpürgeleri tercih edin. 
 • Motor, fırça ve boru bölümünü temizlemeyi unutmayın. 

 

Saç Kurutma Makinası

 • Saç Kurutma Makinesi kullanmadan önce saçınızı havlu ile iyice kurularsanız, elektrik tasarrufu sağlamış olursunuz.  
 • Düşük sıcaklıkta kısa süreyle kurutmayı deneyin, saçınıza da zarar vermemiş olursunuz!